كور ایران مذاکره رضاییان استقلال ازبکستان

كور: ایران مذاکره رضاییان استقلال ازبکستان رامین رضاییان اخبار ورزشی و نتیجه های مسابقات

شناسایی سلول سرکوبگر سلول های چربی

محققان سوییسی یک نوع سلول تازه کشف کرده اند که در مخازن چربی بدن واقع شده است است و می تواند تشکیل سلول چربی را به طور فعالانه سرکوب کند. ..

ادامه مطلب