كور ایران مذاکره رضاییان استقلال ازبکستان

كور: ایران مذاکره رضاییان استقلال ازبکستان رامین رضاییان اخبار ورزشی و نتیجه های مسابقات

کاهش 30 درصدی مبتلا شدن به صرع با رعایت قوانین رانندگی

رییس مرکز تحقیقات بیماری‌های صرع دانشگاه مونستر آلمان گفت: یکی از مهمترین عوامل زیاد کردن صرع در کشور عزیزمان ایران را شاید باید آمار زیادی تصادفات رانندگی..

ادامه مطلب

زمانی که کارها پیشگیری تاثیری نشان نداد،نیروی ما از سلاح استفاده کرد / سخنگوی وزارت دفاع اتریش

سخنگوی وزارت دفاع اتریش با اشاره به اتفاقات انجام شده است در محل اقامت سفیر کشور عزیزمان ایران اعلام کرد: زمانی که کارها پیشگیری تاثیری از خود نشان نداد، نیروی ..

ادامه مطلب