كور ایران مذاکره رضاییان استقلال ازبکستان

كور: ایران مذاکره رضاییان استقلال ازبکستان رامین رضاییان اخبار ورزشی و نتیجه های مسابقات

گت بلاگز اخبار بین الملل با یک سناریوی خاص، احتمالا او شکست هم می‌خورد ، محال است اردوغان بدون

احزاب معارض اردوغان در حال حاضر شرایط مناسبی یافته اند که از سال ۲۰۰۲ که شاهد سیطره اردوغان و حزب عدالت و توسعه بودند، چنین نبود. از این رو، انتظار می‌رود دور ا

با یک سناریوی خاص، احتمالا او شکست هم می‌خورد ، محال است اردوغان بدون

محال است اردوغان بدون دستکاری در نتایج، در دور اول انتخابات پیروز شود / با یک سناریوی خاص، احتمالا او شکست هم می خورد

عبارات مهم : ترکیه

احزاب معارض اردوغان در حال حاضر شرایط مناسبی یافته اند که از سال ۲۰۰۲ که شاهد سیطره اردوغان و حزب عدالت و توسعه بودند، چنین نبود. از این رو، انتظار می رود دور اول انتخابات داغ و رقابتی باشد تا رقیب اردوغان جهت دور دوم مشخص شود و این امر بر قدرت معارضان می افزاید که نامزد های آن ها نمایندگان بخش های متعددی از جامعه ترکیه و از مخالفان سیاست های نظام کنونی هستند و به همین دلیل، تقریبا محال است که اردوغان در دور اول انتخابات بدون دست کاری در نتایج، بتواند پیروز شود.

صبری هلال در البناء نوشت: نویسنده و محقق سیاسی، باری استوکر در مقاله ای جهت سایت «Notes On Liberty» به انتخابات پیش رو در ترکیه پرداخته و در اغاز به انتخابات شورای ملی پارلمان در این کشور اشاره کرده است که دور نخست انتخابات ریاست جمهوری محسوب می شود.

به گزارش گزینش ، این رسانه عرب زبان ادامه داد: طبعا قویترین نامزد در انتخابات ریاست جمهوری و بارزترین شخصیت سیاسی ترکیه در طول ۱۵ سال اخیر مدیر جمهور کنونی، رجب طیب اردوغان است که آینده نگری می شود این بار هم به آسانی پیروز میدان انتخابات شود.

با یک سناریوی خاص، احتمالا او شکست هم می‌خورد ، محال است اردوغان بدون

طبق این مقاله، احزاب معارض اردوغان در حال حاضر شرایط مناسبی یافته اند که از سال ۲۰۰۲ که شاهد سیطره اردوغان و حزب عدالت و توسعه بودند، چنین نبود. از این رو، انتظار می رود دور اول انتخابات داغ و رقابتی باشد تا رقیب اردوغان جهت دور دوم مشخص شود و این امر بر قدرت معارضان می افزاید که نامزد های آن ها نمایندگان بخش های متعددی از جامعه ترکیه و از مخالفان سیاست های نظام کنونی هستند و به همین دلیل، تقریبا محال است که اردوغان در دور اول انتخابات بدون دست کاری در نتایج، بتواند پیروز شود.

در این میان، دو نفر از نامزد های وابسته به احزاب معارض، میرال اکشنر و محرم اینجه، از وقت پیروزی برخوردار هستند؛ اکشنر ریاست دومین حزب معارض، حزب الخیر را بر عهده دارد و از حزب جنبش ملی جدا شده است است.

احزاب معارض اردوغان در حال حاضر شرایط مناسبی یافته اند که از سال ۲۰۰۲ که شاهد سیطره اردوغان و حزب عدالت و توسعه بودند، چنین نبود. از این رو، انتظار می‌رود دور ا

با وجود گرایش ملی اکشنر، نظر سیاسی او بین جمهوری خواهی اتاتورک و میل به به امپراطوری عثمانی در هم آمیخته هست؛ آنچه که حزب او را نسخه ای معتدل تر از حزب جنبش ملی می کند.

در سوی دیگر، می توان اینجه را شخصیتی سیاسی و اجتماعی دانست که به جناح چپ میانه وابسته هست، و پیش از این تلاش کرد خود را به جای کمال قلیچدار اوغلو، رهبر حزب جمهوری مطرح کند.

به گفته نویسنده این مقاله، در ابتدا به نظر می رسید میرال اکشنر قویترین نامزد معارضان باشد، ولی در ادامه اینجه نیز اثبات وجود کرده و در حال حاضر مسابقه جدی بین این دو است تا مشخص شود کدامیک وارد دور دوم می شود تا در برابر اردوغان قرار گیرد.

با یک سناریوی خاص، احتمالا او شکست هم می‌خورد ، محال است اردوغان بدون

براساس آخرین نظر سنجی ها، اردوغان می تواند با فاصله ای بسیار ناچیز بر این دو پیروز شود؛ بدهید معنا، در صورتی که برنامه های تبلیغاتی اینجه و اکشنر با قدرت بیشتری دنبال شود، حتی احتمال پیروزی آن ها در انتخابات وجود دارد، بویژه اگر معارضان جهت ایجاد تغییری متحد شوند.

نویسنده در آخر مقاله می گوید: طبق آنچه در صحنه سیاسی و مردمی در ترکیه شاهد آن هستیم، به نظر می رسد معارضان شانس بیشتری جهت پیروزی در انتخابات شورای ملی دارند، نه در انتخابات ریاست جمهوری. با این حال، ممکن است معارضان در انتخابات ریاست جمهوری نیز از آینده نگری ها فراتر بروند و به این ترتیب، سیطره اردوغان در دوره دوم از بین رود.

احزاب معارض اردوغان در حال حاضر شرایط مناسبی یافته اند که از سال ۲۰۰۲ که شاهد سیطره اردوغان و حزب عدالت و توسعه بودند، چنین نبود. از این رو، انتظار می‌رود دور ا

واژه های کلیدی: ترکیه | سیاسی | پیروزی | اردوغان | انتخابات | انتخابات شورا | رجب طیب اردوغان | انتخابات ریاست جمهوری

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs